Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len
30-1-2019
Từ ngày 23/01 đến 24/01/2019 đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra việc thực hiện nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len tài khoá năm 2017, thực hiện năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tham dự Đoàn kiểm tra, về phía tỉnh có đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Ka Ba Thành - Trưởng ban Dân tộc và lãnh đạo các sở: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và một số phòng ban có liên quan; Về phía huyện có đại diện lãnh đạo của các huyện và các Chủ đầu tư các công trình.

Năm 2018, tỉnh Kon Tum được Nhà tài trợ, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành Trung ương ưu tiên hỗ trợ, bố trí từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len 16.400 triệu đồng để đầu tư xây dựng 10 công trình cấp bách tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len, rất nhiều công trình, dự án được đầu tư xây dựng góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội tại địa phương phát triển.

Ngày 31/7/2018, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 798/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục công trình dự án nhóm C quy mô nhỏ đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len năm 2018 cho các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135, trong đó tổng số xã đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135, có tỷ lệ hộ nghèo cao được lựa chọn là 10 xã/06 huyện; Số danh mục công trình bức thiết đề nghị đầu tư theo thứ tự ưu tiên là 10 công trình và ngồn vốn đầu tư đề nghị Trung ương phân bổ là 16,4 tỷ đồng; Vốn huy động nhân dân đóng góp bằng đất và tài sản gắn liền trên đất để giải phóng mặt bằng, được quy đổi thành tiền là 520 triệu đồng.

Qua quá trình kiểm tra, đối với công tác đấu thầu thì các nhà thầu được lựa chọn cơ bản đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện gói thầu theo quy định và đảm bảo tiến độ theo hợp đồng đã ký kết; Đối với công tác thi công, qua kiểm tra thực tế tại các công trình, có 05/10 công trình đã thi công đạt 80 – 90% khối lượng theo hợp đồng (gồm: 04 công trình do Ban Dân tộc làm chủ đầu tư; 01 công trình do xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông làm chủ đầu tư); 05 công trình còn lại đạt 40 – 50% khối lượng theo hợp đồng. Nhìn chung tiến độ triển khai thực hiện các công trình xây dựng cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Ước thực hiện đến ngày 28/2/2019 đạt 100% khối lượng theo hợp đồng và giải ngân đạt khoảng 90% kế hoạch vốn được giao. Ngoài ra, tính hiệu quả của các dự án được thể hiện qua việc tất cả các công trình được đầu tư xây dựng bằng nguồn viện trợ của Chính phủ Ai Len đều do nhân dân đề xuất tại các cuộc họp thôn và khi đưa vào sử dụng đúng theo yêu cầu, đạt chất lượng cao và đáp ứng đúng mong muốn của người dân.

Đ/c Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn kiểm tra Công trình Đường đi KSX Đăk Prông, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông.

Nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len đã làm cho tình hình kinh tế - xã hội của các xã đặc biệt khó khăn có bước chuyển biến rõ rệt, các dự án được đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu. Ngoài ra, công tác phối hợp để hướng dẫn người dân sử dụng công trình đúng mục đích đã góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư và được người dân đồng tình ủng hộ.

Trong thời gian tới cùng với các nguồn lực khác đã và đang được Chính phủ quan tâm đầu tư, hỗ trợ trên địa bàn, tỉnh Kon Tum rất cần sự quan tâm của Ủy ban Dân tộc, các Bộ ngành Trung ương và đặc biệt là Nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ các chương trình, dự án nói chung và các dự án từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len nói riêng cho tỉnh Kon Tum để tạo điều kiện cho tỉnh có nguồn lực tập trung đầu tư, hỗ trợ cho các xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế - xã hội từng bước nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân sinh sống trên địa bàn./.

Đặng Quang Hưng

  
Số lượt xem:748
Bài viết liên quan:
Icon  UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
Icon  Ban hành kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018
Icon  Tỉnh ủy Kon Tum: Ban hành Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ
Icon  Tổ chức các hoạt động Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới 2018
Icon  Phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”