banner
Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính
7-9-2021

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các đơn vị, địa phương năm 2021. Ngày 23 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2969/UBND-KTTH về việc  tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính;  Theo đó , Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

 1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nội dung đã đề ra tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh và kế hoạch cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ, gắn với thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU  ngày  30 tháng 6 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2021; đồng thời,theo thẩm quyền quy định, tiếp tục xem xét việc cắt giảm chi phí thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

2. Thực hiện việc niêm yết thủ tục hành chính và tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý đúng quy định; nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn; tuyệt đối không tự ý yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung thêm các thủ tục, giấy tờ không có trong quy định; hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; thực hiện nghiêm việc xin lỗi khi để xảy ra trễ hẹn; kiên quyết xử lý những trường hợp lợi dụng vị trí công tác để trục lợi cá nhân, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp...

3. Tăng cường công tác kiểm tra (định kỳ và đốt xuất) việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, bất cập; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét.

4. Xây dựng chuyên mục Cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương; đồng thời,triển khai thực hiện việc đăng tin/bài viết tuyên truyền về cải cách hành chính lên chuyên mục ít nhất 01 tin, bài/tháng.

5.  Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị -xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên, nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, tác động của Chỉ số PAPI, PARINDEX trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tiếp tục vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng tiện ích của dịch vụ bưu chính và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong giải quyết thủ tục hành chính.

6. Tổ chức thực hiện tốt các nội dung về khắc phục những tồn tại, hạn chế từng chỉ số thành phần của Chỉsố PAPI, PAR INDEX tỉnh Kon Tum năm 2020 đã được phân tích, chỉ ra tại Công văn số 2158/UBND-KTTH ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời,căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo,tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương, góp phần cải thiện, nâng cao các Chỉ số PAPI, PAR INDEX của tỉnh trong thời gian tới.

Rơ Châm Lê

Số lượt xem:636
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1883219 Tổng số người truy cập: 66 Số người online:
Phát triển:TNC