banner
Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020
UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
26-5-2017

Theo đó, để đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh sẽ áp dụng 02 bộ tiêu chí: Bộ tiêu chí áp dụng cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Bộ tiêu chí áp dụng cho UBND các huyện, thành phố.

Bộ tiêu chí đánh giá cải cách hành chính bao gồm 10 nhóm lĩnh vực, cụ thể như sau: (1) Kết quả thực hiện chỉ đạo, kết luận, thông báo và quy chế làm việc của UBND tỉnh. (2) Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. (3) Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. (4) Cải cách thủ tục hành chính. (5) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. (6) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. (7) Cải cách tài chính công. (8) Hiện đại hoá nền hành chính. (9) Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. (10) Việc chấp hành nội quy, quy chế, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Quyết định cũng quy định: Kết quả đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm là cơ sở để bình xét thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị. Đối với các cơ quan, đơn vị xếp loại Trung bình trở xuống hoặc bị hạ hai bậc xếp hạng so với năm trước liền kề thì tập thể và người đứng đầu đơn vị, địa phương đó không được xét thi đua, khen thưởng toàn diện trong năm đánh giá.

Bùi Văn Thắng 

Số lượt xem:860
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1165794 Tổng số người truy cập: 46 Số người online:
Phát triển:TNC