banner
Thứ 7, ngày 24 tháng 9 năm 2022
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Ban dân tộc năm 2022
13-8-2022

Ngày 13/01/2022, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-BDT về tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước tại Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum năm2022 nhằm thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến cải cách hành chính nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo Ban, cán bộ, công chức về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan; hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vị chức năng quản lý của Ban Dân tộc.

Tại Kế hoạch 06/KH-BDT ngày 13/01/2022, năm 2022 Ban Dân tộc tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc; Thông qua các buổi họp giao ban hàng tuần, họp giao ban cán bộ công chức hàng tháng, sinh hoạt chi bộ, hội nghị, tập huấn.... với các nội dung:

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Nội vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Kon Tum năm 2022; Kế hoạch truyền thông giai đoạn 2021-2022 về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh Kon Tum. Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

Tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tuyên truyền kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; tuyên truyền các nội dung theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030, nhất là các văn bản chỉ đạo trọng tâm về công tác cải cách hành chính, đó là: về tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức và toàn xã hội; về thực hiện cải cách chế độ công vụ, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài; về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Về kết quả xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính hằng năm của tỉnh Kon Tum; của các sở, ngành, các huyện, thành phố; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước...

 Về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và các chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thông tin, hướng dẫn, truy cập về thủ tục hành chính qua mạng internet; cách thức phản ánh, kiến nghị về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến thủ tục hành chính; tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc thông qua liên kết trên Cổng thông tin điện tử Chính  phủ  (http://chinhphu.vn),  Cổng  thông  tin  điện  tử  tỉnh  Kon  Tum (https://www.kontum.gov.vn) và Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum (https://dichvucong.kontum.gov.vn).

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức các cấp, của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tuyên truyền đến người dân, tổ chức về các thủ tục hành chính về lĩnh vực công tác dân tộc; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; Cung cấp địa chỉ, số điện thoại “đường dây nóng” về cải cách hành chính; thông tin, hướng dẫn, truy cập về thủ tục hành chính qua mạng internet; cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; việc tiếp nhận phản  ánh,  kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Công  khai, công bố, thông  tin kịp thời bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn hóa và công bố.

Đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang thông tin điện tử: Duy trì, nâng cao chuyên mục, chuyên trang và cập nhật các thông tin về cải cách hành chính, văn bản tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên hệ thống Trang thông tin của đơn vị; Công khai đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính lĩnh vực công tác dân tộc; Thực hiện viết tin, bài về hoạt động cải cách hành chính; kịp thời đưa tin, biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt và phê phán những biểu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu nhân dân..../.

Số lượt xem:240
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

2772197 Tổng số người truy cập: 34 Số người online:
Phát triển:TNC