banner
Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Công bố thủ tục hành chính ngành Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
23-12-2019

Theo đó, công bố 03 thủ tục hành chính ngành Dân tộc thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, gồm: (1) Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020; (2) Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; (3) Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách dântộc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh theo Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum, gồm: (1) Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu; (2) Thủ tục giải quyết tố cáo; (3) Thủ tục tiếp công dân; (4) Thủ tục xử lý đơn thư./.

Rơ Châm Lê

Số lượt xem:782
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1883225 Tổng số người truy cập: 71 Số người online:
Phát triển:TNC