TIN MỚI

Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
Chiều ngày 28/9/2018, tại hội trường Ngọc Linh, Liên đoàn lao động tỉnh đã tổ chức chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 cho đoàn viên, cán bộ công chức...
nultb Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về kết quả công tác quản lý biên giới đất liền năm 2018
nultb Ban Dân tộc Kon Tum tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới năm 2018
nultb Hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh Trường DTNT Đăk Tô
nultb Hội thảo vận động đưa phát triển trẻ thơ toàn diện vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
nultb Ban Dân tộc tổ chức tuyên truyền tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại 03 xã vùng đồng bào DTTS
nultb Tổ chức Hội nghị tuyên truyền tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho học sinh các trường PT DTNT
nultb Hội nghị chuyên đề “Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”
nultb Tăng cường phối hợp công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
nultb Họp báo tổ chức ngày sách và Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam