TIN MỚI

Giải quyết triệt để các vướng mắc về thực hiện chính sách dân tộc
Giải quyết triệt để các vướng mắc về thực hiện chính sách dân tộc
Ngày 15/8, trong khuôn khổ phiên họp thứ 36, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với 15 Bộ trư...
nultb Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ không chuyên trách cấp xã năm 2019
nultb Công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Đăk Tô
nultb Lễ Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kon Tum thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025
nultb Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum khai mạc Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2019 trên địa bàn tỉnh
nultb Uỷ ban Dân tộc tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến địa phương về dự thảo Đề án “bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hướng đảm bảo sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc”
nultb Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Dân tộc 6 tháng đầu năm 2018
nultb Tăng cường hợp tác để chuyển đổi sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số
nultb Vụ Tuyên truyền - Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và tuyên truyền củng cố tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Kon Tum
nultb Ban Dân tộc tham quan, học tập kinh nghiệm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” tại tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam
Hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019 cấp huyện
Hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019 cấp huyện
Để triển khai thực hiện tốt việc tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS cấp huyện tiến tới Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III, năm 2019. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp...
nultb Huyện Tu Mơ Rông tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019
nultb Huyện Đăk Glei: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thứ III năm 2019
nultb Huyện Ia H’Drai: Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ I năm 2019
nultb Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Ngọc Hồi lần thứ III năm 2019.
nultb Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Sa Thầy lần thứ III năm 2019
nultb Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kon Rẫy lần thứ III, năm 2019Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kon Rẫy lần thứ III, năm 2019
nultb Huyện Đăk Hà: Tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III năm 2019
nultb Họp Ban chỉ đạo đại hội đại biểu các DTTS huyện Kon Rẫy lần thứ III năm 2019
nultb Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kon Plông lần thứ III, năm 2019
Tình hình thực hiện chính sách cán bộ người DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tình hình thực hiện chính sách cán bộ người DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Kon Tum là tỉnh miền núi cao, biên giới nằm ở bắc Tây Nguyên, dân số toàn tỉnh đến cuối năm 2018 có 533 nghìn người, trong đó DTTS chiếm 53,25% với 28 dân tộc cùng sinh sống. Trên cơ sở các chủ trươn...
nultb Tỉnh Kon Tum thực hiện tốt việc thể chế các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng vào chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số
nultb Phát huy vai trò Người tiêu biểu trong đồng bào DTTS ở Kon Tum: Hiệu quả từ một chính sách đặc thù
nultb Kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum
nultb Xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc
nultb Cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức góp phần phát huy vai trò, vị trí của người có uy tín
nultb Huyện Sa Thầy thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trên địa bàn năm 2018
nultb Một số kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện các chính sách, dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người Brâu, Rơ Măm trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ sau năm 2005 đến nay
nultb Hiệu quả đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS, MN tỉnh Kon Tum
nultb Phấn đấu thực hiện hoàn thành các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và 2025