TIN MỚI

Thông qua dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi
Thông qua dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi
Ngày 10/02/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc họp thông qua dự thảo lần 1 Chương tr...
nultb Hội nghị hướng dẫn, triển khai công tác dân tộc năm 2020
nultb Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
nultb Công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum
nultb Tổng kết mô hình thí điểm “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động vùng đồng bào DTTS và miền núi” tại xã Măng Ri huyện Tu Mơ Rông
nultb Bảo tàng - Thư viện Tỉnh Kon Tum khai mạc trưng bày “Ghè trong đời sống các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Kon Tum”
nultb Tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019
nultb Lãnh đạo ban Dân tộc thăm, động viên các nạn nhân gặp hoạn nạn do rủi ro trên địa bàn xã Đăk Nhoong
nultb Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức, trình độ năng lực sản xuất cho đồng bào dân tộc Brâu, dân tộc Rơ Măm theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
nultb Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi
Hiệu quả đầu tư Chương trình 135 trên địa bàn huyện Đăk Hà
Hiệu quả đầu tư Chương trình 135 trên địa bàn huyện Đăk Hà
Những năm gần đây, đời sống của người dân huyện Đăk Hà đã có nhiều đổi thay, thu nhập bình quân đầu người từng bước tăng lên, nhiều công trình hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng. Có được sự đổi thay đ...
nultb Ban Dân tộc xác định phòng, chống tham nhũng luôn là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục
nultb Thực hiện hiệu quả Chương trình 135 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
nultb UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum
nultb Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum theo quyết định số 12/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019
nultb Kon Tum phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
nultb Kết quả đợt thăm hỏi, tặng quà hộ gia đình, cá nhân đồng bào DTTS tiêu biểu trên các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
nultb Kết quả triển khai thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn huyện Đăk Hà, giai đoạn 2014-2019
nultb Kết quả triển khai thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi năm 2019
nultb Hoàn thiện chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện
Kết quả thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
Kết quả thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025” theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong n...
nultb Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất
nultb Tỉnh Kon Tum triển khai Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019
nultb Hoàn thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
nultb Kết thúc đợt tuyên truyền, vận động bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
nultb Hoàn thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền vận động, tư vấn nâng cao nhận thức của đồng bào DTTS trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm 2019
nultb Tổ chức Ngày sách Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 6 - năm 2019
nultb Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
nultb Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về kết quả công tác quản lý biên giới đất liền năm 2018
nultb Ban Dân tộc Kon Tum tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới năm 2018
Kết quả dạy tiếng dân tộc thiểu số cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Kết quả dạy tiếng dân tộc thiểu số cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo tồn và phát huy ngôn ngữ các dân tộc thiểu số (DTTS) nhằm góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS. Trên cơ sở Nghị định 82/NĐ-CP của Chính ...
nultb Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội tỉnh Kon Tum, góp phần xây dựng nông thôn mới
nultb Xã Ia Đal, huyện IaH’Drai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn
nultb Kinh nghiệm trong thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2019
nultb Thực trạng và nguyên nhân dẫn đến tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, trên địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh kon Tum và các giải pháp khắc phục trong thời gian tới
nultb Thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc góp phần phòng ngừa, ngăn chặn xung đột xã hội, điểm nóng chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
nultb Kết quả thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trong 6 tháng đầu năm 2019 tỉnh Kon Tum
nultb Tình hình thực hiện chính sách cán bộ người DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum
nultb Tỉnh Kon Tum thực hiện tốt việc thể chế các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng vào chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số
nultb Phát huy vai trò Người tiêu biểu trong đồng bào DTTS ở Kon Tum: Hiệu quả từ một chính sách đặc thù