TIN MỚI

Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức, trình độ năng lực sản xuất cho đồng bào dân tộc Brâu, dân tộc Rơ Măm theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức,  trình độ năng lực sản xuất cho đồng bào dân tộc Brâu, dân tộc Rơ Măm theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Từ ngày 21/11 đến ngày 29/11/2019, Ban Dân tộc phối hợp với Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Kon Tum tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, trình độ năng lực sản xuất cho đồng bào dân tộc Brâu, dân...
nultb Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi
nultb Hội nghị tập huấn thực hiện công tác đấu thầu các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 tại tỉnh Kon Tum
nultb Hội thi tìm hiểu về chính sách, pháp luật vùng DTTS và miền núi tại Trường phổ thông DTNT tỉnh
nultb Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Thông qua Nghị quyết Phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN
nultb Hội thi tìm hiểu về chính sách, pháp luật vùng DTTS và miền núi tại Trường phổ thông DTNT huyện Sa Thầy
nultb Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2019
nultb Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến làm việc với Đại sứ Ai Len tại Việt Nam - Ngài McCullagh
nultb Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn
nultb Đoàn cán bộ cơ sở, cộng đồng thuộc Chương trình 135 tỉnh Kon Tum thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Nam, năm 2019
Kết quả thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
Kết quả thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025” theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong n...
nultb Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất
nultb Tỉnh Kon Tum triển khai Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019
nultb Hoàn thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
nultb Kết thúc đợt tuyên truyền, vận động bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
nultb Hoàn thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền vận động, tư vấn nâng cao nhận thức của đồng bào DTTS trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm 2019
nultb Tổ chức Ngày sách Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 6 - năm 2019
nultb Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
nultb Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về kết quả công tác quản lý biên giới đất liền năm 2018
nultb Ban Dân tộc Kon Tum tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới năm 2018
Kết quả dạy tiếng dân tộc thiểu số cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Kết quả dạy tiếng dân tộc thiểu số cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo tồn và phát huy ngôn ngữ các dân tộc thiểu số (DTTS) nhằm góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS. Trên cơ sở Nghị định 82/NĐ-CP của Chính ...
nultb Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội tỉnh Kon Tum, góp phần xây dựng nông thôn mới
nultb Xã Ia Đal, huyện IaH’Drai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn
nultb Kinh nghiệm trong thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2019
nultb Thực trạng và nguyên nhân dẫn đến tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, trên địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh kon Tum và các giải pháp khắc phục trong thời gian tới
nultb Thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc góp phần phòng ngừa, ngăn chặn xung đột xã hội, điểm nóng chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
nultb Kết quả thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trong 6 tháng đầu năm 2019 tỉnh Kon Tum
nultb Tình hình thực hiện chính sách cán bộ người DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum
nultb Tỉnh Kon Tum thực hiện tốt việc thể chế các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng vào chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số
nultb Phát huy vai trò Người tiêu biểu trong đồng bào DTTS ở Kon Tum: Hiệu quả từ một chính sách đặc thù