TIN MỚI

Tỉnh Kon Tum triển khai Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019
Tỉnh Kon Tum triển khai Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019
Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2019 là lần thứ 2 cả nước tiến hành cuộc điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu...
nultb Hoàn thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
nultb Kết thúc đợt tuyên truyền, vận động bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
nultb Hoàn thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền vận động, tư vấn nâng cao nhận thức của đồng bào DTTS trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm 2019
nultb Tổ chức Ngày sách Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 6 - năm 2019
nultb Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
nultb Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về kết quả công tác quản lý biên giới đất liền năm 2018
nultb Ban Dân tộc Kon Tum tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới năm 2018
nultb Hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh Trường DTNT Đăk Tô
nultb Hội thảo vận động đưa phát triển trẻ thơ toàn diện vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Kinh nghiệm trong thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2019
Kinh nghiệm trong thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2019
Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh được giữ vững, kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi từng bước ổn định và phát t...
nultb Thực trạng và nguyên nhân dẫn đến tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, trên địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh kon Tum và các giải pháp khắc phục trong thời gian tới
nultb Thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc góp phần phòng ngừa, ngăn chặn xung đột xã hội, điểm nóng chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
nultb Kết quả thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trong 6 tháng đầu năm 2019 tỉnh Kon Tum
nultb Tình hình thực hiện chính sách cán bộ người DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum
nultb Tỉnh Kon Tum thực hiện tốt việc thể chế các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng vào chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số
nultb Phát huy vai trò Người tiêu biểu trong đồng bào DTTS ở Kon Tum: Hiệu quả từ một chính sách đặc thù
nultb Kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum
nultb Xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc
nultb Cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức góp phần phát huy vai trò, vị trí của người có uy tín