TIN MỚI

Ban Dân tộc tham dự Lễ Khai giảng năm học mới tại xã Măng Ri, Huyện Tu Mơ Rông
Ban Dân tộc tham dự Lễ Khai giảng năm học mới tại xã Măng Ri, Huyện Tu Mơ Rông
Nhân dịp năm học mới 2019-2020, ngày 10/9/2019, Ban Dân tộc đã tham dự lễ khai giảng năm học mới tại xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông. Tham gia Đoàn công tác có đồng chí U Minh Nam - Phó Trưởng Ban Dân tộ...
nultb Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2019
nultb Tăng cường giải pháp hỗ trợ phát triển phụ nữ dân tộc thiểu số
nultb Giải quyết triệt để các vướng mắc về thực hiện chính sách dân tộc
nultb Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ không chuyên trách cấp xã năm 2019
nultb Công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Đăk Tô
nultb Lễ Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kon Tum thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025
nultb Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum khai mạc Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2019 trên địa bàn tỉnh
nultb Uỷ ban Dân tộc tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến địa phương về dự thảo Đề án “bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hướng đảm bảo sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc”
nultb Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Dân tộc 6 tháng đầu năm 2018
Hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019 cấp huyện
Hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019 cấp huyện
Để triển khai thực hiện tốt việc tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS cấp huyện tiến tới Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III, năm 2019. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp...
nultb Huyện Tu Mơ Rông tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019
nultb Huyện Đăk Glei: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thứ III năm 2019
nultb Huyện Ia H’Drai: Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ I năm 2019
nultb Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Ngọc Hồi lần thứ III năm 2019.
nultb Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Sa Thầy lần thứ III năm 2019
nultb Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kon Rẫy lần thứ III, năm 2019Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kon Rẫy lần thứ III, năm 2019
nultb Huyện Đăk Hà: Tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III năm 2019
nultb Họp Ban chỉ đạo đại hội đại biểu các DTTS huyện Kon Rẫy lần thứ III năm 2019
nultb Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kon Plông lần thứ III, năm 2019
Kết quả thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trong 6 tháng đầu năm 2019 tỉnh Kon Tum
Kết quả thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trong 6 tháng đầu năm 2019 tỉnh Kon Tum
Trong 6 tháng đầu năm 2019, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong tổ chức, triển kha...
nultb Tình hình thực hiện chính sách cán bộ người DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum
nultb Tỉnh Kon Tum thực hiện tốt việc thể chế các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng vào chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số
nultb Phát huy vai trò Người tiêu biểu trong đồng bào DTTS ở Kon Tum: Hiệu quả từ một chính sách đặc thù
nultb Kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum
nultb Xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc
nultb Cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức góp phần phát huy vai trò, vị trí của người có uy tín
nultb Huyện Sa Thầy thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trên địa bàn năm 2018
nultb Một số kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện các chính sách, dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người Brâu, Rơ Măm trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ sau năm 2005 đến nay
nultb Hiệu quả đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS, MN tỉnh Kon Tum